Der Goasbock

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der Goasbock is a oama Wicht,
weu' er stinkt, dass da 's aushoitn kau'st fost nicht.
Owa a poa hot 's oiweu' geb'n in Yschpatoi,
weu' a so a Goas jo a zua kemma soi.
In Herbst, waun de Goas daun bocka tan,
do san s' gfrogt, wo de Goasbock dahoam san.
Telefon hot 's a nu koa's geb'n und koa' Handy net,
de bockat Goas mit'n Kettl aun da Haund is ma aufn Weg.
A etla' Zeit is ma unterwegs zan Goasbock schau -
kimmst' zuwi zan Bock, va da weitn riachst 'n schau'.
Grauenhoft - dass da 's glaum kau'st, wia dea stinkt,
dass da 's grausn boid do kimmt,
da Bock hot boid sei Gschäft varricht,
owa aushoitn kau'st da 's do fost nicht.
A wenig wos hot de Frau fia 's Springa kriagt,
und ma hoit boid wieda hoamwärts ziagt.
Fost a jeda hot a Goas boid ghobt,
da Kloaheisla, dass a' a Müch hot g'hobt,
da Bau' hot s' zan Sau fuatan gnumma daun,
und fia d' Leit, waun s' koa' Kuamüch haum.
A so a Goasbockhoita woa meist'ns a oam's Leit,
und hot oft fia 's Bockspringa 'kriagt a Hei.
A so a Goasbau' hot oft goa koan Grund net ghobt,
ea hot hoit Roa' und Grob'm gmaht in seina Not.
De Goas is oafoch mit grennt.
und Lablattl hot ma brockt mit de Händ.
So hot 's hoit oft kam zan Üwalebn glaungt,
und oft haum s' aa bettln miassn um an schen Daunk!
Des woa oft a hoate Zeit,
owa glickli' woan s' oft und gebn hot 's oft mea Freid.

Zusatzinfos

  • Goas =Ziege
  • Goasbock = Ziegenbock
  • Goasbockhoita = Ziegenbockhalter
  • bockat = brünftig
  • Lablattl = grünes Laub von allen Bäumen als Futter

Quellen

Hans Pichler, Hofedl