A positiv's Leit

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

A positiv's Leit, des hot oiweu Zeit,
der hot a mit jeda Kloanigkeit a Freid,
der kau' oiweu locha'
und a söwa a Gaudi mocha'.
Jo ba den is' ollas guat,
sogoa waun eahm a ollas weh tuat:

Der sogt: "Es wia'd ollas wieda recht",
waun 's a net so guat geht und es geht hoit schlecht,
es kau' jo nua bessa wea'n,
waun a tuat schlecht hea'n.
A soichana denkt si': "Mia muass eh net ollas wiss'n,
do kau ma so maunche Sochan net va'miss'n."
Nau und is' a amoi schwara kraunk,
daun hoaßt's: "Woa eh laung g'sund, Gott sei Daunk!"
A so a Leit wia'd oiweu' sog'n: "Mia geht's guat",
waun 's a nimma richti' tuat.

Ba denan kimmt 's Locha va Herz'n,
waun eahm a oft aundascht is voa Schmerze'n,
denn sei' G'sicht wirkt nia va'kraumpft,
do hot va'loan des Negative den Kaumpf.
Drum tua recht vü' locha', es va'siaßt da' dei' Leb'n,
des tuat da vü' Lebenskroft und Glick a geb'n!

Zusatzinfos

  • (das) Leit = Person; Einzahl von "Leute"
  • aundascht = anders, hier: sehr unangenehm

Quellen

Hans Pichler, Hofedl