A Hei'l!

Aus Landschaftsgeschichten
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hot 's friaha oft ba'n Musi'spü'n
gaunz oag an Musikant' vatrü'm,
er kau's hoit daunn net dahoit'n,
weu d' Leit hoit so vü zo'in.

Es kimmt daunn hoit boid daher,
das derjenige den Mog'n mocht leer.
Spei'm muass a mit oan Woa't
und de g'setzt'n Zähnt san foa't.

Des woa aum Heis'l draus't in da Hitt'n,
wo de Luka nu in da Mitt'n.
Do lingan's drunnt, do auf den Hauffa,
Söwiga duat Zähnt zan spü'n glei braucha.

Da Musikant schreit umadum: "Gaunz schnö',
a Hei'l, a Hei'l brauch i' auf der Stö',
das i' de Zähnt kau hoi'n,
de san ma do ins Heis'l einig'foin"!

A weng'l og'schwoabt und eini tau ins Mäu',
g'spü't hot er nochher wieda glei'.
Nua woa eahm wieda a moi schlecht und ea hot g'spü'm,
do san de Zähnt nimm in Mäu' d'rinn' blüm!

Quellen

Hans Pichler, Hofedl